Υπό την αιγίδα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ