Αρχική
Γενικά
Τοποθεσία
Προσωπικό
Εκπαίδευση
Προπτυχιακή
Μεταπτυχιακή
Διπλωματικές Εργασίες
Έρευνα
Ερευνητικά προγράμματα
Διδακτορικές διατριβές
Δημοσιεύσεις
Υποδομή
Κύρια υποδομή
Εξοπλισμός
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Εμπειρία
Επικοινωνία
Γραμματεία
Μέλη Δ.Ε.Π.

Επικοινωνία

Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών / Τομέας ρευστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
157 80 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 772 1099 +30 210 772 1056
Fax: +30 210 772 1057

Νέα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΥΔΡΟΒΙΟ΄

Πρακτικά ημερίδας του ερευνητικού προγράμματος "StoRE"

Προσωπικό

Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος Καθηγητής/Διευθυντής εργαστηρίου anagno@fluid.mech.ntua.gr +30 210 7721080
Δημήτρης Παπαντώνης Ομότιμος Καθηγητής papan@central.ntua.gr +30 210 7721099
Χρήστος Μανόπουλος Επίκουρος Καθηγητής manopoul@fluid.mech.ntua.gr +30 210 7721026

Γραμματειακή υποστήριξη

Έρη Μαριόλη Γραμματέας eri@fluid.mech.ntua +30 210 7721056

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ιωάννης Κασσάνος Υποψ. διδακτορας/ ερευνητής ikassanos@gmail.com +30 210 7721072
Γιώργος Μουσμούλης Υποψ. διδακτορας/ ερευνητής mousmoulisgeorge@gmail.com +30 210 7721071
Δημητριος Νάκος Υποψ. διδακτορας/ ερευνητής dnakos@central.ntua.gr +30 210 7721071
Χαράλαμποσ Κόττας-Χουλάκης Υποψ. διδακτορας/ ερευνητής hariskohou@gmail.com +30 210 7721071
Βασιλειος Σανούδος-Δραμαλιώτης Υποψ. διδακτορας/ ερευνητής v.sanoudos@sanoudos.gr +30 210 7721072

 

Τεχνικό Προσωπικό

Σωτήρης Μαυράκης Τεχνικός -